Smluvní pojišťovny

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (VZP – 111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky (VoZP – 201)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra  (ZP MV ČR – 211)
  • RBP, zdravotní pojišťovna (RBP – 213)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207)

 

Pacienti smluvních pojišťoven mají námi poskytovanou péči hrazenu ze zdravotního pojištění.